Kancelaria dysponuje niżej wskazanymi systemami informatycznymi, dzięki którym, znacznie został skrócony czas uzyskiwania informacji niezbędnych do skutecznego podejmowania czynności egzekucyjnych.

 

EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych, wprowadzone zostało jako odrębne postępowanie, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Nakaz zapłaty oraz klauzula wykonalności wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym mają postać wyłącznie elektroniczną i są dostępne w systemie teleinformatycznym. Po uzyskaniu nakazu zapłaty i nadania mu klauzuli wykonalności w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wierzyciel za pośrednictwem systemu teleinformatycznego może złożyć u wybranego komornika sądowego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Szczegóły dotyczące składania elektronicznych wniosków egzekucyjnych znajdziecie Państwo na stronie internetowej w zakładce Informacje o portalu / Złożenie wniosku do komornika.

 

 

OGNIVO - Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową (m. in. komornikiem). Pozwala na znaczne usprawnienie prowadzonego przez banki czasochłonnego procesu realizacji zapytań i reklamacji, który wcześniej odbywał się w formie papierowej. Dzięki Ognivo wymiana informacji między uczestnikami usługi jest szybka i łatwa w obsłudze.

 

PUE-ZUS - Platforma Usług Elektronicznych ZUS jest to system elektroniczny udostępniony dla klientów ZUS. Umożliwia on komornikom sądowym uzyskiwanie informacji drogą elektroniczną m.in. o płatniku składek ubezpieczeniowych, posiadanych rachunkach bankowych oraz świadczeniach emerytalno-rentowych pobieranych przez dłużnika. Informacje z ZUS pozyskiwane tą drogą dostępnę są w ciągu 24h.

 

 

 

CEPiK - SI CEPiK, czyli System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, zawiera m.in. informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce. Szybki, internetowy dostęp do danych ewidencyjnych umożliwienia efektywne odnalezienia pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na dłużnika.

 

 

 

 

 

CBDKW - Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych to system, za pośrednictwem którego komornik może uzyskać informację czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

CPD MSWiA - Elektroniczne uzyskiwanie informacji z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) celem pozyskania aktualnych danych dłużnika.